Styret har i år vedtatt å ta bort auditionavgiften!!


For alle som har betalt inn auditionavgiften allerede vil denne bli returnert i løpet av kort tid.

Hilsen kontoret

 

Velkommen på audition!

Leave a Reply