Generell informasjon

Å jobbe profesjonelt med dans, er krevende både fysisk og mentalt. Skolen har derfor et fokus på problemstillinger som gjør at eleven  lærer å ta vare på sin mentale og fysiske helse. Skolens mål er også at man etter endt skoleår kan ta et reelt valg om man ønsker å fortsette med dans eller ei.  Skolen har fokus på et helhetlig menneskesyn hvor eleven utvikler sine dansetekniske, kunstneriske og mentale sider i parallelle prosesser. Undervisningen er tilrettelagt så den enkelte elev skal utnytte sitt potensiale maksimalt.

Skolens hovedfag er klassisk ballett, moderne/samtidsdans og jazzdans. Hovedfagene vektlegges likt. I tillegg jobber man ukentlige timer med kreative oppgaver, improvisasjon eller visninger.

Ved bolkevis undervisning lærer eleven ulike stiler å kjenne. Gjennom en variasjon av stiler vil man få kjennskap til bredden av dans som kunstnerisk uttrykk og kunne beherske ulike danseteknikker. Man vil derved stå bedre rustet til å søke ulike høyskoler i dans, og lettere velge riktig høyskole eller riktig linje ved en høyskole.

Vi vektlegger samarbeid på tvers av fagene. Pedagogene jobber tett med felles mål for å oppnå en raskere progresjon og intensivere læringseffekten hos den enkelte elev. Eleven blir fulgt opp faglig og får personlig veiledning på timene og gjennom evalueringssamtaler med pedagoger og fagkoordinator.