Kreative fag

 
 
 
  • Kreativt arbeid: komposisjon og koreografiske oppgaver
  • Innstudering av koreografi til forestillinger og visninger
  • Improvisasjon

I tillegg til de dansetekniske fagene har elevene fag som styrker og utvikler de kreative sidene, som komposisjon og koreografiske oppgaver, improvisasjon og scenisk presentasjon/forestillinger.

Skolen legger vekt på at elevene utvikler sine kreative og skapende sider parallelt med sine dansetekniske ferdigheter. De kreative fagene ved skolen gir elevene et grunnlag for videre utdanning som selvstendige dansekunstnere. Gjennom skoleåret jobber elevene kontinuerlig med koreografiske oppgaver og visninger både i grupper og alene. Skolen har også avsatt timer og personlig veiledning til arbeid med solo, som elevene viser på audition til skoler de søker seg videre på.