Hovedfag

 
 
 
  • Klassisk ballett
  • Jazz
  • Moderne / samtidsdans

Alle teknikkene tar utgangspunkt i forståelse for egne fysiske forutsetninger for å skape en solid teknisk base og en skadefri kropp. Elevene lærer å jobbe på tvers av fagene for å få en generell forståelse av hvordan man arbeider med danseteknikk uavhengig av fag.

Vi krever at elevene jobber selvstendig og tar ansvar for egen læring. Samtidig forventer skolen at elevene bearbeider og anvender de tilbakemeldinger som blir gitt både felles og individuelt.

Elevene lærer å ta øvelser og kombinasjoner raskt, da en effektiv jobbing gir muligheten til hurtigere å vise innlevelse og uttrykk i tillegg til å gjøre en rustet til å yte maksimalt på audition vårsemesteret.

Klassisk ballett

Treningen i klassisk ballett bygger på en funksjonell tilnærming til den klassiske ballettens formspråk. Den enkeltes fysiske forutsetninger og forståelse av egen kropp danner grunnlaget for å utvikle god danseteknikk. Elevene vil gjennom forståelse for bruk av musikalitet, frasering og dynamikk, gi formspråket et personlig uttrykk. Arbeidet med plassering og rotasjon i hofteledd er utgangspunktet for en god teknikk. Vi jobber med å integrere pust i bevegelsene og skape grunnlag for en dynamisk og nyansert danseteknikk. Elevene vil gjennom selvstendig arbeid og veiledning fra pedagogene opparbeide en sterk teknisk base for å søke seg videre på skoler.

Samtidsdans/moderne

Ved Spin Off Forstudium i dans blir det i hovedsak undervist i releasebaserte moderne teknikker. Det legges vekt på en funksjonell og dynamisk bruk av kroppen. Skoleåret starter med hovedfokus på gulvarbeid og med aktivt å følge kroppens naturlige energibaner. Senter og pust er utgangspunkt for riktig plassering av skjelettet og bevegelsene. Vi jobber for eksempel med hvordan man skal komme seg ned og opp fra gulvet på en mest mulig smidig og effektiv måte. Dette er viktig for å kunne gjøre mer akrobatiske bevegelser i høyt tempo. Bevegelsessekvenser med kontinuerlig flyt settes for eksempel sammen av ruller, håndstående, turns og hopp. Gjennom moderne/samtidsdans-faget vil elevene utvikle bevissthet på egen kropp, på rommet og sitt forhold til de andre i rommet. Skolen gir også en introduksjon til Cunningham-teknikk.

Jazz

Elevene vil jobbe med ulike bevegelseskvaliteter gjennom jazzens mange uttrykk, slik at de opparbeider seg en sterk teknisk base og god stilforståelse. Vi starter året med å fokusere på riktig plassering og relevant muskelbruk, bruk av motstand og motstrekk, integrering av pusten samt nyansert og kontrollert bruk av torso. Elevene lærer å jobbe med jazzens elementer som isolasjon og koordinasjon, vekselbruk av parallell og turnout posisjon, linjeføring og forlengelse og å ta bevegelsene til ytterpunkter. Det er viktig å jobbe med kontraster mellom for eksempel myke og harde bevegelser. Elevene lærer å jobbe dynamisk og musikalsk. Skolen krever at elevene jobber målrettet og selvstendig med materialet for å opparbeide evnen til innlevelse og personlig uttrykk i bevegelsene. På den måten kan de lett overføre det de jobber med på timene til scenen.