Faglig Råd

Spin Off Forstudium i Dans har et faglig råd med 3 medlemmer. Disse velges av og blant skolens pedagoger, og har fagområdene jazzdans, klassisk ballett og samtidsdans representert. Rådets oppgave er å drøfte og gi faglige råd til skolens ledelse i dansefaglige og pedagogiske spørsmål.

Rådet velges årlig ved begynnelsen av hvert skoleår.

Trude Leirpoll

Trude er utdannet ved Spin Off Forstudium i Dans og Bachelor Jazz ved KHiO hvor hun gikk ut i 2013. Trude har etter endt studie assistert Toni Ferraz og Merete Lingjærde ved KHiO. Hun har bl.a. danset i Oslo Danse Ensemble, i egne prosjekter og i musikaloppsetninger. Trude deltok ved Spin Offs Åpen Scene i 2016. Hun var koreograf for juleforestillingen 2017.

Kristian Alm

Kristian Alm (1976) har jobbet i Nasjonalballetten siden 1997. Der har han jobbet med renommerte internasjonale koreografer og pedagoger og hatt flere store roller i et bredt spekter av produksjoner. I perioden 2003-2007 var han danser i Carte Blanche, hvor han også gav jevnlig kompaniklasser, samt klasser på turné og årlige auditions. Kristian har også vært ballettmester i Nasjonalballetten, hvor han satte opp Hedda Gabler på Bolshoi teateret i Moskva høsten 2019. Kristian har undervist klasser på PRODA Oslo, Oslo Dance Seminar 2011og 2017, samt gitt ballettklasser og workshop for ballettelever i Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, Ålesund, Harstad, Svolvær, Longyearbyen, og Kunsthøgskolen i Oslo. Kristian underviser i ballett og yoga.

Vigdis Langeggen

Vigdis er utdannet ved Ettårig Forstudium i Dans og Statens Balletthøgskole, pedagoglinjen, med moderne som hovedfag. Videre studier i samtidsdans og improvisasjon med blant andre Frey Faust, David Zambrano og Kurt Koegel.Har undervist ved bl.a: PRODA, KHiO, Norges Dansehøyskole, Spin Off Dansestudio as, ulike videregående skoler m/dans, private skoler og Dissimilis kultur – og kompetansesenter. Veileder studenter ved PPU ved KHIO i metodikk og undervisningspraksis. Er medforfatter av boka ”Dansekomposisjon og koreografi”, lærebok for danselinjer ved videregående skoler. Etablerte kompaniet Rubato Dance Experiment i 2007. som jobber med forestillinger og film innenfor samtidsdans. Koreograferte for Spin Off Forstudium i Dans i 2003 og 2004. Vigdis underviser i samtidsdans, improvisasjon og kreative oppgaver. Vigdis fungerer også som elevkontakt.

Sara Sandvik Arnestad

Sara (2001) studerer samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo og er ferdig med sin bachelorgrad i juni 2024. Før studie på KhiO gikk Sara den landsdekkende danselinjen på Edvard Munch VGS, etterfulgt av Spin Off Forstudium i Dans. Sara er medskaper og danser i dansegruppen «Discothèque» som setter opp danseklubbarrangement, blandt annet på Salt Art & Music. I 2024 ble Sara tildelt Drømmestipendet.

Tuva Søgaard

Tuva er avgangselev på den landsdekkende danselinjen med fordypning i klassisk ballett på Edvard Munch Videregående skole. Hun var en del av DanseFot-talentprogram i Viken fylkeskommune i året 2020-2021, og danset i Bærum Kulturhus med Jens Trinidad og Hugo Marmelade som koreografer i samarbeid med Nagelhus Schia Productions. I 2021 fikk hun prisen for «ung aktiv kulturutøver» i Nittedal Kommune for hennes innsats for dansemiljøet i Nittedal.