Andre fag

 
 
 
  • Yoga
  • Pilates
  • Anatomi
  • Strekk/avspenning
  • Treningslære, ernæring, skadeforebygging og skadebehandling
  • Visninger og forestillinger
  • Foredrag og ekskursjoner

Skolen har en rekke mindre fag som til sammen skal lære eleven å ta vare på egen helse, fremme progresjon og utvide perspektivet på dans som kunstnerisk uttrykk. Vi engasjerer aktuelle eksterne forelesere fra tilstøtende fagfelt som idrett og psykologi og arrangerer fagrelaterte ekskursjoner som å se på undervisning ved høyskoler, Nasjonalballetten, kompanier og lignende. Dansekunstnere kommer til oss og forteller om egne erfaringer.

Vi tilbyr workshops med dansere fra kompanier eller enkeltkunstnere.

Målene er:

  • å utvide elevens forståelse for dans som et kunstnerisk uttrykk og som del av kulturlivet i Norge
  • å bidra til et bredere perspektiv på faget
  • å gi et realistisk bilde av livet som dansekunstner og gi et godt grunnlag før man velger en profesjonell karriere