Andre fag

 
 
 
  • Yoga
  • Pilates
  • Funksjonell anatomi
  • Strekk/avspenning
  • Treningslære, ernæring, skadeforebygging og -behandling
  • Visninger og forestillinger
  • Foredrag og faglige ekskursjoner

Skolen har en rekke mindre fag som til sammen skal lære eleven å ta vare på egen helse, fremme progresjon og utvide perspektivet på dans som kunstnerisk uttrykk. Vi engasjerer aktuelle eksterne forelesere fra tilstøtende fagfelt som idrett og psykologi og arrangerer fagrelaterte ekskursjoner som å se på undervisning ved høyskoler, Nasjonalballetten, kompanier og lignende. Ulike dansekunstnere kommer til oss og forteller om egne erfaringer. Vi arrangerer også kortere workshops med for eksempel dansere fra Carte Blanche, koreograf Jo Strømgren eller med elever fra Forstudium teater ved Oslo musikk- og kulturskole.

Målene er:

  • å utvide elevens forståelse for dans som et kunstnerisk uttrykk og som del av kulturlivet i Norge
  • å bidra til et bredere perspektiv på faget
  • å gi et realistisk bilde av livet som dansekunstner og gi et godt grunnlag før man velger en profesjonell karriere