Spin Off Forstudium i Dans 2019/2020

Halvårsevaluering

Innleveringsfrist søndag 15. desember 2019.

Evalueringen leses av Liv, Karoline og Hege.
Karoline og Hege vil ha halvårssamtaler i januar.
Lykke til!

Navn

Evaluering av egen læring

Beskriv din egen utvikling i de tre hovedfagene denne høsten

Beskriv arbeidet ditt med de kreative fagene (improvisasjon, kreative oppgaver, kreative timer)

Fortell hvordan du opplevde arbeidet til julevisningen? Både innstudering, improvisasjon og kreativ arbeid

Fortell hvordan du opplever arbeidet til julevisningen? Både innstudering, improvisasjon og kreativ arbeid

Klassemiljø - arbeidsmiljø

Beskriv klassemiljøet og hvordan du bidrar til et positivt miljø?

Hva kan skolen gjøre for å sikre et godt miljø?

Hva kan du gjøre for å sikre en god prosess i forbindelse med gruppearbeid?

Annet

Hvordan har personlig veiledning generelt og de siste elevsamtalene med pedagogene fungert?

Hvordan har administrasjonen fungert?

Noe annet du vil si til oss så vi kan utvikle og forbedre skolen?