Audition til Spin Off

Trykk her for å komme til søknadssiden!

Audition lørdag 6. april og søndag 7. april

Søknadsfrist: 20. mars

Sted: Schous Kulturstasjon; Trondheimsveien 2 L, Oslo.

De som er forhindret fra å delta på de fysiske opptaksprøvene vil kunne sende inn en videosøknad. Alle som søker via videoaudition må begrunne hvorfor man ikke kan møte fysisk i sin søknad.
Trykk her for informasjon rundt videosøknad.

Ønsker du å søke?

Skolen er åpen for søkere fra Norge og utlandet. I tillegg til de dansetekniske ferdighetene vektlegges motivasjon for å jobbe med dansefaget, kunstnerisk uttrykk og samarbeidsevne.

Vi anbefaler alle som er interessert å sende inn søknad.

Du bør ha:

  • Gode fysiske og mentale forutsetninger
  • Erfaring med dans
  • Vilje til samarbeid og evne til selvstendig arbeid
  • Høy motivasjon for videre utvikling

Opptaksprøven består av:

  • Moderne/samtidsdans
  • Klassisk ballett
  • Jazz
  • Improvisasjon
  • Intervju

Gjennom opptaksprøven vil søkere kunne vise sine ferdigheter og forståelse av de ulike fag og uttrykk. Etter danseklassene foregår det en utsiling. De som ikke kommer videre, kan kontakte skolen uken etter for å få en faglig vurdering. (send mail til: livgreli@spinoff.no)

Klær/utstyr: Tettsittende og behagelig treningsklær og gjerne myke ballettsko i ballett. Sokker eller barfot i resten av dansefagene. Ta gjerne med skift og varmt tøy til pauser. Snacks/mat og drikke.

Skolepenger: Skolen er etablert som en selvstendig stiftelse og er godkjent som en privatskole med rett til lån i Statens Lånekasse. Søkere fra utlandet må søke om lån i sitt hjemland.

Skolepenger 2024-2025 er kr. 63 500,-.

For de som blir tilbudt skoleplass må man innbetale kr. 9000,-. (kr. 3000,- = depositum og kr. 6000,- = forskudd skolepenger. Ved skolestart vil hele summen på kr. 9000,- bli registrert som forskudd skolepenger)

Vitnemål: For deg som søker direkte fra videregående og enda ikke har fått vitnemål, kan karakterutskrift fra jul 3.vgs legges ved søknaden.

Ved skriftlig aksept av skoleplass kreves det helseattest fra lege. Helseattesten må bekrefte at man ikke har alvorlig skade eller sykdom som er uforenlig med daglig trening.

Trykk her for å komme til søknadskjema.

Ønsker du mer informasjon;

Spin Off Forstudium
Trondheimsveien 2L, 0560 Oslo
Tlf: 22 36 02 00/922 00 112
post@spinoff.no