Varslingsskjema – til skolens styre

  Navn (valgfritt)

  Epostadresse (valgfritt)

  Beskrivelse av saken

  Er noen andre på skolen informert om saken?


  Varselet sendes videre til skolens styre som avgjør hvordan saken behandles videre.
  Med mindre du har sendt inn et anonymt varsel, kan du kontaktes for videre saksbehandling.
  Innen én uke vil du få bekreftelse på at varselet er mottatt.
  Innen tre uker skal du få informasjon om videre saksgang.
  Les mer om varsling og saksbehandling på spinoff.no/varsling