Skolens Ledelse & Styret

Liv Greve Greli

Liv er kunstnerisk og administrativ leder av skolen.Hun er utdannet danser og pedagog ved Statens Balletthøyskole (nå: KHiO). Har tatt Økonomi for ikke-økonomer og Master of Management ved BI. Etablerte Spin Off Dansestudio as i 1987 og drev skolen i 21 år til skolen ble en del av Oslo musikk- og kulturskole i 2008. Liv etablerte Intensivt Kveldsstudium i 1994 og Stiftelsen 1-årig Forstudium i Dans (nå: Skolen for Samtidsdans) sammen med Ingebjørg Hippe i -95 og etablerte stiftelsen Spin Off Forstudium i Dans i 2002.
Hun har undervist i ulike fag, hovedsakelig jazz, klassisk og moderne, i over 30 år. Underviste i Lahore i Pakistan i perioden 1995-97. Vært sensor ved Fagerborg vgs og Den Norske Balletthøyskole, samt veileder i prosjektledelse ved DNBH (nå: Norges Dansehøyskole). Tildelt Statens reise- og studiestipend og Statens etableringstipend. Sittet i styret i Ashtanga Yoga Oslo, Danseinformasjonen og Dansens Hus as. Er styreleder i stiftelsen Spin Off Forstudium i Dans og styremedlem i stiftelsen Øyvind Jørgensen Produksjoner.

Anne Berentsen

Anne er partner og styreleder i Kulturmeglerne. Hun har tidligere vært 13 år i NRK, hovedsaklig tilknyttet Radioteatret, blant annet som informa­sjons­ansvarlig, prosjektleder og produsent. De siste årene var hun også ansvarlig for Radioteatrets websider og utvikling av konsepter for nye medier og for NRK’s hørespill­utgivelser på CD. Arbeidsområder: Medieprofilering og pressearbeid, prosjektledelse, medietrening, rådgivning, web.

Christopher Hansteen

Christopher Hansteen er spesialist i arbeidsrett og pensjon, tvisteløsning og prosedyre, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2011. Han har bred yrkeserfaring fra forvaltningen, domstolene, og som advokat for LO før han startet som partner i Grette i 2014. Videre har han omfattende prosedyreerfaring og har ført en lang rekke saker for de alminnelige domstoler, Arbeidsretten og EFTA-domstolen. Han har også bistått i saker for Menneskerettighetsdomstolen. Han har inngående bransjekunnskap og kjennskap til partene i arbeidslivet, har lang erfaring fra arbeid med organisatoriske spørsmål og vært med i prosesser som involverer politiske beslutninger.