Faglig Råd

Spin Off Forstudium i Dans har et faglig råd med 3 medlemmer. Disse velges av og blant skolens pedagoger, og har fagområdene jazzdans, klassisk ballett og samtidsdans representert. Rådets oppgave er å drøfte og gi faglige råd til skolens ledelse i dansefaglige og pedagogiske spørsmål.

Rådet velges årlig ved begynnelsen av hvert skoleår.

Hege Nordahl-Angell

Hege er utdannet ved Statens Balletthøyskole, pedagoglinjen (KHiO), med hovedfag i jazz. Hege har undervist ved Spin Off Dansestudio AS i en rekke år, nå Oslo Kulturskole, ved Schous kulturstasjon. Hege fungerte som prosjektkoordinator for Spin Off Dansestudio as Jubileumsforestilling i 2007 og nå for kveldsskolens elevforestillinger. Koreografert for bl.a Fagerborg Vgs. Hun har undervist/underviser i jazz ved Lillestrøm, Rud, Fagerborg og Elvebakken videregående skole. Hege har koreografert for Schous kulturstasjon sine elevforestillinger. Hun har ansvaret for Intensivt kveldsstudium og Schous Dansekompani. Hege koreograferte for Spin Off Forstudium i Dans i 2011. Hege underviser i jazz.

Åse Marie Rannestad

Åse Marie er utdannet ved KHiO – Kunsthøgskolen i Oslo (BA i dans og pedagogikk) hvor hun uteksaminerte i 2005, og videre med en utøvende Master ved KHIO 2015-2017. Våren 2008 hadde hun et halvt års studieopphold i Berlin. Hun er også sertifisert pilatesinstruktør innenfor matte og reformer. Hun har lang og allsidig erfaring som pedagog blant annet fra den videregående skolen, Spin Off Fortudium i Dans, ulike folkehøyskoler, talentprogram ved Schous og Universitetet i Stavanger (Fagelærerutdanning i dans). Hun jobber også aktivt som utøvende danser. Ved siden av større oppsetninger ved DNO&B (Den Norske Opera & Ballett) og Det Norske Teatret har hun de siste årene hatt aktiv turnévirksomhet med Den Kulturelle Skolesekken. Åse Marie underviser i moderne/samtidsdans, pilates og improvisasjon.

Heidi Jessen

​Koreograf og dansekunstner Heidi Jessen (f. 1987) er oppvokst i Sandnes men vært basert i Oslo siden 2006. Hun er utdannet ved Spin Off Kveldsstudium & Forstudium (2006-2008), Skolen for Samtidsdans (2008-2010) og ved Kunsthøgskolen i Oslo (Master i koreografi 2013-2015). Spørsmål om kinestesi, en insistering på det visuelle og tanker om koreografi som utvidet praksis er og har vært avgjørende for de fleste av hennes arbeid. Heidi underviser kreative fag og improvisasjon på Spin Off.