Faglig Råd

Spin Off Forstudium i Dans har et faglig råd med 3 medlemmer. Disse velges av og blant skolens pedagoger, og har fagområdene jazzdans, klassisk ballett og samtidsdans representert. Rådets oppgave er å drøfte og gi faglige råd til skolens ledelse i dansefaglige og pedagogiske spørsmål.

Rådet velges årlig ved begynnelsen av hvert skoleår.

Hege Nordahl-Angell

Hege er utdannet ved Statens Balletthøyskole, pedagoglinjen (KHiO), med hovedfag i jazz. Hege har undervist ved Spin Off Dansestudio AS i en rekke år, nå Oslo Kulturskole, ved Schous kulturstasjon. Hege fungerte som prosjektkoordinator for Spin Off Dansestudio as Jubileumsforestilling i 2007 og nå for kveldsskolens elevforestillinger. Koreografert for bl.a Fagerborg Vgs. Hun har undervist/underviser i jazz ved Lillestrøm, Rud, Fagerborg og Elvebakken videregående skole. Hege har koreografert for Schous kulturstasjon sine elevforestillinger. Hun har ansvaret for Intensivt kveldsstudium og Schous Dansekompani. Hege koreograferte for Spin Off Forstudium i Dans i 2011. Hege underviser i jazz, følger opp soloarbeid og eksamensforestiling.

Kristian Alm

Kristian Alm (1976) har jobbet i Nasjonalballetten siden 1997. Der har han jobbet med renommerte internasjonale koreografer og pedagoger og hatt flere store roller i et bredt spekter av produksjoner. I perioden 2003-2007 var han danser i Carte Blanche, hvor han også gav jevnlig kompaniklasser, samt klasser på turné og årlige auditions. Kristian har også vært ballettmester i Nasjonalballetten, hvor han satte opp Hedda Gabler på Bolshoi teateret i Moskva høsten 2019. Kristian har undervist klasser på PRODA Oslo, Oslo Dance Seminar 2011og 2017, samt gitt ballettklasser og workshop for ballettelever i Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø, Ålesund, Harstad, Svolvær, Longyearbyen, og Kunsthøgskolen i Oslo. Kristian underviser i ballett og yoga.

Vigdis Langeggen

Vigdis er utdannet ved Ettårig Forstudium i Dans og Statens Balletthøgskole, pedagoglinjen, med moderne som hovedfag. Videre studier i samtidsdans og improvisasjon med blant andre Frey Faust, David Zambrano og Kurt Koegel.Har undervist ved bl.a: PRODA, KHiO, Norges Dansehøyskole, Spin Off Dansestudio as, ulike videregående skoler m/dans, private skoler og Dissimilis kultur – og kompetansesenter.Veileder studenter ved PPU ved KHIO og Norges Dansehøyskole i metodikk og undervisningspraksis. Er medforfatter av boka ”Dansekomposisjon og koreografi”, lærebok for danselinjer ved videregående skoler.Etablerte kompaniet Rubato Dance Experiment i 2007. som jobber med forestillinger og film innenfor samtidsdans. Koreograferte for Spin Off Forstudium i Dans i 2003 og 2004. Vigdis underviser i moderne/samtidsdans, improvisasjon og kreative oppgaver.