Krav for å søke

Her finner du kravene som stilles til hver enkelt søker, samt et online søkeskjema dersom du ønsker å søke direkte. Du bør ha innskannede dokumenter klare før du sender inn skjemaet. Det finnes også en mulighet for å sende inn vedlegg via vanlig post.

Ønsker du å søke?
Alle som har lyst til å søke skolen er velkommen til å søke!
Skolen er åpen for søkere fra hele landet og fra utlandet. Det kreves en sterk motivasjon for å jobbe med dansefaget.

Du bør ha:

  • Gode fysiske- og psykiske forutsetninger.
  • Trent en del dans.
  • Vilje til samarbeid og evne til selvstendig arbeid.

Hvis du kun har en kort treningsbakgrunn, vil du allikevel kunne vurderes ut i fra dine forutsetninger og utviklingsmuligheter.

Opptaksprøven består av:

  • Klassisk ballett
  • Jazz
  • Moderne/samtidsdans
  • Improvisasjon

Gjennom opptaksprøven vil søkere kunne vise sine ferdigheter og forståelse av de ulike fagene. Etter teknikklassene gis det beskjed til de som kommer videre til intervju. De som ikke kommer videre, kan kontakte skolen uken etter for å få en faglig vurdering.

Klær/utstyr: Ta gjerne på litt tettsittende treningsklær. Myke ballettsko i klassisk, jazzsko (helst) i jazz og barbeint i moderne/samtidsdans/improvisasjon. Knebeskyttere kan du også ta med hvis du har.

Det er anledning til å kjøpe drikke hos oss, men vi anbefaler å ta med mat og drikke, og et tøyskift.

Skolepenger:
Skolen er etablert som en selvstendig stiftelse og er godkjent som en privatskole med rett til lån i Statens Lånekasse
Skolepenger 2017-2018 er kr. 44 750,-

SØKNADSFRIST: 7. april 2017
OPPTAKSPRØVE: 22. og 23. april 2017 (en av dagene)

Opptakskommitè:
Liv Greve Greli (adm.og kunstnerisk leder av skolen), Sylvi Fredriksen (faglærer i jazz) og Vigdis Langeggen Eriksen (faglærer i moderne/samtidsdans)

Ønsker du mere informasjon kan du sende oss en melding! Kontakt oss!

Spin Off Forstudium
Trondheimsveien 2 L, 0560 Oslo
Tlf: 223 60 200. Mobil: 922 00 112.
Kontonr. 5010 05 79879.